Eesti keeles
По-русски
In English

Korduvad küsimused

Liinivedu

Kus ma leian õige sõiduplaani?

 1. Vilanderti kodulehel: http://vilandert.ee/schedules.php?lang=est
 2. postidel lõpp-peatustes
 3. bussijuhi käest
 4. sõiduplaanide infotelefonil: 1184

Ma jätsin oma asjad bussis maha, mida pean tegema?

Võimalikult kiiresti helista +372 5094 043 või saada meili info@vilandert.ee ja teata:
 • sõidukuupäev, suund ja kellaaeg
 • liini number (214, 244 vms)
 • kus istusid (näit: teine kahene rida, akna juures)
 • mis asjad on unustatud (näit: mobiiltelefon Nokia musta värvi, suur spordikott Puma punast värvi jne)
 • kontakttelefon, et saaksime Teiega ühendust võtta

Tahan kiita/kaebata:

saada meili: info@vilandert.ee

Hakkan kasutama Teie bussiliini. Mida pean teadma?

Uuri sõiduplaani ja marsruuti meie kodulehel

Kas teil on kuukaarte?

Kuukaarte meie liinidel ei ole

Sõidu eest tasumine.

Sõidu eest on hetkel võimalik tasuda ainult sularahas. Piletid ja raha palume kontrollida bussijuhi juurest lahkumata. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Palju maksab pilet lapsele?

Eelkooliealised lapsed sõidavad tasuta, kõik teised sõidavad tavahinnaga

Kellel on tasuta sõiduõigus teie liinidel?

Meie liinidel tasuta sõiduõigus on:
 • eelkooliealistel lastel;
 • puudega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Mis kell ma pean peatuses olema, et ei jääks bussile hiljaks?

5 minutit enne bussi väljumist

Kas ma saan lapsekäruga bussi sisse?

Kokkupandava kergkäruga saab meie bussidesse sisse

Kui bussis ei ole enam vabu kohti. Mida pean tegema?

Ootama järgmist bussi.

Miks bussijuht ei peatu minu palvel, seal kus mul vaja on?

Bussid peatuvad ainult selleks ettenähtud kohtades (bussipeatustes).

Ma ei vaja sõidupiletit. Kas ma pean ta bussijuhilt võtma?

Igal reisijal sõidu ajal peab olema sõidu õigust tõendav reisidokument (sõidupilet). Piletida sõidu eest karistatakse reisijat rahatrahviga 40 eurot.

Mida on reisijale keelatud teha bussis?

Sõitjal on keelatud:
 • sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;
 • avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma ühissõidukijuhi loata;
 • takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata ühissõidukijuhi vaatevälja;
 • häirida ühissõidukijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
 • lõhkuda, risustada ja määrida ühissõidukit ja selle sisustust;
 • seada ohtu kaassõitjaid, viibida sõidukis rulluiskudel, rulal vms;
 • eirata teisi käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid.
 • sõita ühissõidukis joobeseisundis, kui sellega kaasneb ühissõidukijuhti või kaassõitjaid häiriv käitumine.

Tellimisvedu

Tahan tellida bussi. Kuidas pean käituma?

 1. Saada hinnapäringu, kasutades linki: http://vilandert.ee/form.php?lang=est
 2. või saada e-kirja aadressile buss@vilandert.ee teatades:
  • sõitukuupäevad ja kellaajad
  • reisijate arv
  • lähtekoht ja sihtkoht
  • oma kontaktid (nimi, telefoni number, e-posti aadress)
  • vajadusel märgi ka lisainfo (reisivad lapsed, pulmareis jne)

Kas ma saan tellida bussi telefoni teel?

Telefoni teel ei ole kahjuks võimalik bussi tellida, telefoni teel saab küsida lisainformatsiooni bussi/bussi tellimuse kohta
Bussis on väike pagasiruum ja mütsriiulid, ehk siis arvestatud käsipagasi jaoks. Reisides suurema pagasiga (kohvrid, suusavarustus jms) saame pakkuda pagasi jaoks järelehaagist.

Kas bussis saab süüa/juua?

Bussis on keeletud söömine ja joomine, vajaduse korral saab alati teha peatust.

Mitme kohalised bussid saate pakkuda?

15-st ja 19-st kohalised bussid

Tellimuse annulleerimine

Bussi Tellijal on õigus tellimust tühistada teatades sellest OÜ Vilandert esindajale kirjalikult ette 5 (viis) kalendripäeva arvates teenuse osutamisele päevast. Juhul, kui Tellija rikub tühistamise tähtaega, on OÜ-l Vilandert õigus nõuda Tellijalt kahjutasu tasumist:
 • 25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub viiendal, neljandal või kolmandal päeval enne planeeritud reisi;
 • 50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub teisel päeval enne planeeritud reisi;
 • 100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 päev enne või planeeritud reisi.

Kas sõidu ajal saab teha peatusi?

Vajaduse korral saab alati teha peatusi.

Käitumine bussis sõidu ajal.

Sõitjal on keelatud:
 1. sõita bussis määrdunud riietes, suitsetada või häirida kaassõitjaid;
 2. avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata;
 3. takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
 4. häirida bussijuhti;
 5. lõhkuda, risustada ja määrida bussi ja selle sisustust;
 6. seada ohtu kaassõitjaid, viibida bussis rulluiskudel, rulal vms;
 7. sõita bussis joobeseisundis, kui sellega kaasneb bussijuhi või kaassõitjaid häiriv käitumine.